Икономическото наследство на социализма в България - 3та част (03.08.2014) (ВИДЕО)

04.08.2014 | 09:39

За да разберем икономическото настояще решихме да погледнем към стопанското минало на страната ни. Гост с коментар е Йосиф Аврамов, финансист, доктор по икономика. Член на УС на БТПП. Работил е в БНБ, Министерството на финансите, Комитета за държавен и народен контрол и в Икономическата комисия на Народното събрание.