Европа с нова сила

22.07.2014 | 11:23

Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и ЮЗУ " Неофит Рилски", с коментар за политическата сцена на Европа и българската позиция.