Икономиката на Китай ще ускори темповете на растеж през втората половина на 2014

03.07.2014 | 12:41