Списание

Сеславският манастир, изрисуван от самия св. Пимен Зографски, е жертва на уранодобива, българо-съветската дружба и на футболните вандали
През 50-те години стенописите в Башовишката църква са сравнявани с тези в Боянската. Днес от тях няма и помен
Иманярите и безсрамното застрояване са съсипали хилядолетни църкви по Черноморието - но има и лъч надежда