Изкуство с крави

Андрю Бейнс не за първи път подготвя подобни арт инсталации в Австралия.

28.10.2013 | 10:59