Как кредитите до заплата влияят на кредитния ви рейтинг

30.01.2023 | 10:16 Редактор: Ирена Бакърджиева

Заемите до заплата, известни също като парични аванси или краткосрочни кредити, са вид финансов продукт, който позволява на кредитополучателите достъп до бързи пари, за да покрият неочаквани разходи или спешни случаи. Тези заеми обикновено са за малки суми пари, например безлихвен кредит до 1000 лв., и са предназначени да бъдат изплатени в рамките на кратък период от време, обикновено в рамките на две седмици до един месец. Докато заемите до заплата могат да бъдат полезен инструмент за посрещане на краткосрочни финансови нужди, те също могат да имат отрицателно въздействие върху кредитния рейтинг на кредитополучателя. В тази статия ще проучим как заемите до заплата влияят на кредитните резултати и какво могат да направят кредитополучателите, за да минимизират щетите.

Кредитите до заплата не присъстват в кредитните отчети

Първо, важно е да се отбележи, че заемите до заплата обикновено не се показват в кредитните отчети. Това е така, защото те не се докладват на кредитните бюра от кредиторите. Въпреки това, ако кредитополучателят просрочи заема и кредиторът го изпрати на агенция за събиране на дългове, това може да бъде докладвано на кредитните бюра. Това може да има отрицателно въздействие върху кредитния рейтинг на кредитополучателя.

Освен това, дори ако заем до заплата не се появи в кредитен отчет, той пак може да има отрицателно въздействие върху кредитния рейтинг на кредитополучателя. Това е така, защото кредитният рейтинг на кредитополучателя взема предвид общото съотношение дълг към доход на кредитополучателя и историята на плащанията. Ако кредитополучателят изтегли заем до заплата и не е в състояние да го върне навреме, това може да доведе до цикъл от дългове и забавени плащания, което може да повлияе негативно на кредитния рейтинг.

Ако кредитополучателят изтегли множество заеми до заплата, това също може да има отрицателно въздействие върху неговия кредитен рейтинг. Това е така, защото може да означава финансова нестабилност и липса на способност за управление на дълга. Това също може да доведе до цикъл на дългове и забавени плащания, което може да повлияе негативно на кредитния рейтинг.

Нисък кредитен рейтинг

Важно е да имате предвид, че ниският кредитен рейтинг може да затрудни отговарянето на условията за други видове заеми, като традиционни банкови заеми или кредитни карти, и също може да доведе до по-високи лихви и такси. Това може да направи още по-трудно за кредитополучателите да се измъкнат от дълга и да подобрят кредитния си рейтинг.

Как да се погрижим за своя кредитен рейтинг?

И така, какво могат да направят кредитополучателите, за да сведат до минимум щетите върху кредитния си рейтинг? Един от начините е да се уверите, че ще върнете заема навреме. Това може да помогне за избягване на такси за просрочие и допълнителни такси за лихви, както и да попречи на заема да отиде при събиране и да бъде докладван на кредитните бюра.

Друг начин е да теглите кредит до заплата само в краен случай. Кредитополучателите трябва винаги да проучват други възможности, като например вземане на заем от семейство или приятели или теглене на личен заем от банка или кредитен съюз, преди да се обърнат към заем до заплата.

Освен това, кредитополучателите също трябва да се уверят, че заемат само това, което могат да си позволят да върнат. Това може да помогне за избягване на цикъл от дългове и забавени плащания, което може да повлияе негативно на кредитния рейтинг.

И накрая, кредитополучателите също трябва да се уверят, че следят своя кредитен рейтинг и кредитен отчет. Това може да им помогне да идентифицират евентуални грешки или неточности и да предприемат стъпки за коригирането им.

В заключение, заемите до заплата могат да имат отрицателно въздействие върху кредитния рейтинг на кредитополучателя, дори и да не фигурират в кредитния отчет. Това е така, защото те могат да доведат до цикъл от дългове и забавени плащания, както и да показват финансова нестабилност. Кредитополучателите могат да намалят до минимум щетите върху своя кредитен рейтинг, като изплатят заема навреме, теглят заем до заплата само в краен случай, като заемат само лесни и прозрачни бързи кредити от реномирани финансови институции като Фератум България.