Заемите от фирмите за бързи кредити отново бележат ръст

От април до юни най-много са отпусканите за над пет години

18.08.2019 | 10:16 Редактор: Василена Василева
Заемите от фирмите за бързи кредити отново бележат ръст

Компаниите, които отпускат т.нар. "бързи кредити", през второто тримесечие на тази година отчитат ръст на кредитирането, показва банковата статистика. До март, в продължение на една година, имаше забавяне на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране, припомня Investor.bg. Преди това – от края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше.

Предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) показват, че в края на юни вземанията на компаниите са 2,664 млрд. лв., като година преди това възлизаха на 2,429 млрд. лв. Увеличението на годишна база е с 9,7% (235,3 млн. лв.) и с 5,7% (143,7 млн. лв.) на тримесечна.

В централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на заеми от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92,1 млн. лева. На годишна база продадените кредити са 100,6 млн. лв. (в т.ч. 17,7 млн.лв. през второто тримесечие на 2019 г.), а закупените – 8,4 млн. лв. (в т.ч. 0,4 млн. лв. през второто тримесечие на тази година).

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1,201 млрд. лв. в края на юни като за една година растат с 18,7% (189,4 млн. лв.) и с 5,7% (64,4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити нараства на годишна база от 41,6% до 45,1%.

Снимка: Pixabay

Продължението на статията четете в Investor.bg