Перспективите пред капиталовия пазар у нас

Boom@Bust 13 юли част 1

13.07.2014 | 19:14
Перспективите пред капиталовия пазар у нас

Boom@Bust 13 юли част 1

Перспективите пред капиталовия пазар у нас в контекста на лятното училище за капиталови пазари организирано от БФБ-София и фондация "Атанас Буров". 

Гости: Преслав Райков; Мария Милева