ЕК с критика към България за значително закъснение с изпълнението на ПВУ

До момента е направено само едно плащане в размер на €1,37 млрд.

19.06.2024 | 18:10 Редактор: Беатрис Младжова
ЕК с критика към България за значително закъснение с изпълнението на ПВУ

Според доклад от 2024 г. на Европейската комисия България има значително закъснение в изпълняването на Плана за възстановяване и устойчивост. В него е представен анализ на социално-икономическото развитие в държавите от блока.

По плана, който е на стойност €5,689 млрд. безвъзмездни средства, до момента е извършено само едно плащане в размер на €1,37 млрд., което представлява 24% от общата сума. България все още има €4,3 млрд., които са в процес на изплащане и зависят от изпълнението на 299 от общо 321 оставащи етапа и цели. Крайният срок за изпълнение на плана е август 2026 г.

От 15 май Европейската комисия си сътрудничи с българските власти, за да изпълни изискванията за второто плащане. Брюксел очаква подобрения в административния капацитет, качеството на обществените поръчки, както и независимостта и функционирането на регулаторните органи. Подобряването на бизнес средата е от решаващо значение, тъй като 53% от инвеститорите нямат доверие в правната и съдебната защита на своите инвестиции, предаде БГНЕС.

В документа е отбелязано и влошаване на състоянието на българското образование през последната година, като страната показва по-слаби резултати в международните оценки. Значителна част от 15-годишните ученици нямат минимални познания по математика (53,5 %), четене (52,9%) и природни науки (48 %). Цифровите умения в България са много по-ниски от средните за ЕС (35,5 % спрямо 55,5 %), а участието на възрастните в курсове за продължаване на образованието или преквалификация остава слабо, въпреки че е във фокуса на плановете за преход за въглищните региони.

Снимка: БГНЕС