ЕК одобри изменения план на България за възстановяване и устойчивост

Страната ни предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени

21.11.2023 | 18:08 Редактор: Ивета Велева
ЕК одобри изменения план на България за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия одобри изменения план на България за възстановяване и устойчивост. Понастоящем планът е на стойност 5,7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

В изменения план България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени. Измененият план на България продължава да стимулира екологичния (57,5% от отпуснатите по плана средства) и цифровия преход, и да укрепва икономическата и социалната устойчивост на България.

Искането на България се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в низходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства по МВУ, от 6,3 милиарда евро на 5,7 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по МВУ от юни 2022 г. и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 г. и 2021 г. в сравнение с първоначално предвидените.

През декември 2022 г. България получи първо плащане в размер на 1,37 милиарда евро.

Сега Съветът разполага по правило с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията за одобряване на изменения план.

Снимка: БГНЕС