ЕК прие втория годишен доклад за прилагането МВУ

Той е на стойност 800 млрд. евро

19.09.2023 | 17:50 Редактор: Михаела Кирилова
ЕК  прие втория годишен доклад за прилагането МВУ

Европейската комисия прие втория годишен доклад за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) - инструмента за реформи и инвестиции на стойност 800 млрд. евро, който е в основата на NextGenerationEU. Това е вторият от поредицата годишни доклади на ЕК, които ще обхващат изпълнението на МВУ през целия му жизнен цикъл, както се изисква от Регламента за МВУ.

Докладът показва напредъка, постигнат с помощта на МВУ за повишаване на икономическата и социалната устойчивост на държавите членки и за постигане на резултати по плана REPowerEU.

Към днешна дата Комисията е получила 34 искания за плащане от 21 държави членки и е изплатила 153,4 млрд. евро за изпълнението на договорените инвестиции и реформи. Съветът вече прие четири преразгледани плана, включително главите за REPowerEU, а още 17 преработени плана са в процес на изготвяне на оценки от страна на Комисията.

От държавите членки е изискано да публикуват информация за 100-те крайни получатели, получаващи най-голям размер на финансиране по линия на МВУ.

Снимка: Pexels