1/3 от хората в света имат работна седмица над 48 часа

Политиките за баланс между професионалния и личния живот осигуряват значителни ползи

09.01.2023 | 11:50 Редактор: Вяра Димова
1/3 от хората в света имат работна седмица над 48 часа

Работата от девет до пет не е норма за повече от половината работна сила в света, според доклад на Международната организация на труда (МОТ).

Средните часове работа в световен мащаб попадат в нормалните граници, приблизително 43,9 часа на седмица преди пандемията, каза МОТ в проучване за баланса между професионалния и личния живот, публикувано в петък. В същото време около 1/3 от работниците имат работна седмица над 48 часа, докато 1/5 работят на непълно работно време или по-малко от 35 часа на седмица.

"Въпреки че дългите часове работа леко намаляха в началото на пандемията и кратките часове работа се увеличиха донякъде, и двете явления вече се връщаха към нивата си отпреди пандемията до края на 2020 г.", твърди МОТ, цитирана от Bloombergtv.bg.

Докладът на МОТ също така изследва несъответствията между действителното работно време на работниците и предпочитаното от тях работно време - като данните показват значително несъответствие.

Мерките, въведени по време на пандемията от Ковид, "създадоха мощни нови доказателства, че предоставянето на повече гъвкавост на работниците в това как, къде и кога работят може да бъде положително както за тях, така и за бизнеса, например чрез подобряване на производителността", каза МОТ. 

"Обратно, ограничаването на гъвкавостта води до значителни разходи, включително увеличено текучество на персонала".

"Има значително количество доказателства, че политиките за баланс между професионалния и личния живот осигуряват значителни ползи за предприятията, подкрепяйки аргумента, че такива политики са "печеливши" както за работодателите, така и за служителите", посочват още.

Снимка: Bloomberg.com