9.5 % е безработицата в ЕС през август

В еврозоната показателят е достигнал 10 % през изминалия месец спрямо 10,2 % през август 2010 г.

30.09.2011 | 14:36 Редактор: Мариета Иванова
9.5 % е безработицата в ЕС през август

Безработицата в Европейския съюз е достигнала 9,5 процента през август спрямо 9,6 на сто през същия месец на миналата година. България е сред страните с най-голямо повишение на годишна основа - от 10,2 до 11,7 на сто, показват сезонно коригираните данни на Евростат.
В еврозоната показателят е достигнал 10 % през изминалия месец спрямо 10,2 на сто през август 2010 г. Най-ниска е била безработицата в Австрия (3,7 на сто), Холандия (4,4 процента) и Люксембург (4,9 на сто), а най-висока - в Испания (21,2 на сто), Гърция (16,7 на сто през второто тримесечие) и Латвия (16,2 на сто също през второто тримесечие).
Според статистиката на НСИ безработицата в България през второто тримесечие е била  11.2% или 369.8  хил. души. Спрямо 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с  27.6  хил.,  а коефициентът на безработица - с 1.2 пункта.
Данните от провежданите   бизнес  анкети  на  НСИ  сочат, че през септември 2011  г. 8%  от  промишлените  предприятия посочват  недостига  на  работната  сила  като фактор, затрудняващ дейността им.
През  юни 2011  г.  средната  работна  заплата  е   690 лв., което  е  с 1.1%      по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2010 г. ръстът е 8.5%.