Въздухоплаването влиза в търговията с вредни емисии

През 2012 г. 85 % от квотите за въздухоплаването ще бъдат разпределени безплатно между операторите на въздухоплавателни средства.

27.09.2011 | 15:22 Редактор: Мариета Иванова
Въздухоплаването влиза в търговията с вредни емисии

Европейската комисия определи правилата за разпределяне на безплатни квоти за емисии между авиокомпаниите. По този начин въздухоплаването ще се включи в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) от 2012 г. ЕК публикува и стойностите на целевите показатели, които ще бъдат използвани за разпределяне на безплатни квоти за емисии на парникови газове между повече от 900 оператори на въздухоплавателни средства, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.
Публикуването на стойностите на целевите показатели дава възможност на авиокомпаниите да изчислят полагащите им се безплатни квоти до 2020 г. Един целеви показател беше изчислен за търговския период през 2012 г., а друг — за търговския период, започващ през януари 2013 г. От 2013 до 2020 г. дадена авиокомпания ще получи 0.6422 квоти на 1000 тонкилометра, а през 2012 г. тя ще получи 0.6797 квоти.
През търговския период от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. 85 % от квотите за въздухоплаването ще бъдат разпределени безплатно между операторите на въздухоплавателни средства. За периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. този дял ще бъде 82 %. Оставащите 15 % за всеки период ще бъдат продавани на търг, а за периода 2013—2020 г. 3 % ще бъдат заделени като специален резерв за нови участници на пазара и за бързо разрастващи се авиокомпании.
„При настоящите пазарни цени тези безплатни квоти са на стойност над 20 млрд. евро общо за десетилетието – коментира европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор. - Авиокомпаниите биха могли да инвестират тези потенциални приходи за модернизиране на своя флот, повишаване на горивната ефективност и използване на неизкопаемо авиационно гориво. Колкото и ЕС да предпочита глобално действие, не може въздухоплавателният сектор да остане изключен от участие с оправданието, че не е постигнато международно споразумение. Ето защо през 2008 г. ЕС взе решение да направи тази стъпка напред, като същевременно ще продължим да се борим за глобално регулиране на въздухоплаването — например в Дърбан при следващите преговори на равнище ООН относно климата.“