България - отличник в изпълнението на целите за ВЕИ

Това показва последният доклад на ЕК за напредъка на "зелената" енергия в Общността

01.02.2017 | 17:48 Редактор: Ирина Георгиева
България - отличник в изпълнението на целите за ВЕИ

България преизпълнява заложените цели за възобновяемите енергийни източници като дял от общото енергийно потребление. Това показва последният доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на "зелената" енергия в Общността.

Документът е част от втория преглед за състоянието на Енергийния съюз, представен от еврокомисаря за Енергийния съюз Марош Шефчович и от комисаря по въпросите на енергетиката Мигел Ариас Канете.

"Фактите сами говорят за себе си - възобновяемата енергия вече е конкурентна в ценово отношение, а понякога е и по-евтина от изкопаемите горива. В сектора в Европа работят над един милион души и се привличат повече инвестиции, отколкото в много други сектори", коментира при представянето на данните енергийният комисар Мигел Ариас Канете.

Вижда се, че през 2015 г. възобновяемите източници покриват 18,4% от общото енергийно потребление в България. Целите, заложени от Директивата за възобновяемите източници през 2015 г., са за дял от 12,4%.

Като цяло Европейският съюз (ЕС) се движи с крачка напред спрямо заложените цели – 16,4% от енергийното потребление се покрива от ВЕИ при очаквани 13,8%. Крайната цел е през 2020 г. 27% от потребяваната в Съюза енергия да е "зелена".

Само три държави не изпълняват междинните цели по европейската директива – във Франция например ВЕИ покриват 14,5% при заложени 16% от потреблението. В Холандия целта е 7,6%, а реалността показва, че възобновяемите източници държат едва 6% от общото потребление. С малко със заложените цели се разминава и Люксембург – 5% при заложени 5,4% от общото потребление.

Швеция е страната с най-амбициозна задача по отношение на "зелената" енергия. Брюксел е заложил цел през 2015 г. 43,9% от енергийното потребление да бъде покрито от ВЕИ. Страната обаче преизпълнява заложеното и 54,1% от енергийното потребление се покрива от възобновяеми източници.

Прочетете останалата част от анализа в Investor.bg