ЕК очаква 1,5% ръст на БВП у нас през 2014 г.

Според Брюксел публичният дълг ще продължи да расте – до 19,4% от БВП през 2013, 22,6% през 2014 и 24,1% през 2015 г.

05.11.2013 | 17:13
ЕК очаква 1,5% ръст на БВП у нас през 2014 г.

Европейската комисия (ЕК) и правителството се разминаха в прогнозите си за икономическия растеж през следващата година. Управляващите заложиха в проектозакона за бюджета 1,8% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2014 г., докато Брюксел излезе днес с малко по-песимистична прогноза – 1,5%.

За тази година Еврокомисията също дава по-ниска прогноза за растежа – 0,5%, докато финансовият министър коментира наскоро, че очаква той да достигне 0,6-0,8%.

Еврокомисията очаква икономиката ни да се разшири с 1,8% през 2015 г.

Що се отнася до инфлацията, европейските власти прогнозират, че тя ще се забави до 0,5% през тази година и ще нарасне до съответно 1,4% и 2,1% през 2014 и 2015 г. Безработицата същевременно се очаква да нарасне до 12,9% през тази година, през следващата година да намалее слабо до 12,4%, а през 2015 г. - да падне до малко под 12%.

ЕК прогнозира още, че бюджетният дефицит през тази година ще бъде 2% и ще остане стабилен догодина, а през 2015 г. ще се свие до 1,8%. Същевременно публичният дълг ще продължи да расте – за тази година се очаква да се повиши до 19,4% от БВП, догодина да достигне 22,6%, а през 2015 г. - 24,1%.

За настоящата година се очаква да има излишък от 0,3% по текущата сметка, през 2014 г. тя да бъде балансирана, а през 2015 г. да отчете дефицит от 0,6% от БВП.

От Еврокомисията подчертават, че през първото полугодие икономическият растеж е останал слаб, а основен двигател е бил износът, както и публичните разходи, докато потреблението на домакинствата е продължило да се свива. Очаква се обаче през следващите тримесечия да се засили и вътрешното потребление.

ЕК прогнозира, че на фона на икономическото възстановяване на Европейския съюз (ЕС) може да се очаква ускоряване и на българската икономика. С възстановяването на икономическата активност се очаква и засилване на частните инвестиции.

Според Европейската комисия най-съществен риск за макроикономическата прогноза идва от потреблението на домакинствата, което може и да е по-слабо, тъй като потребителското доверие у нас остава на ниски равнища.
Същевременно ЕК отчита, че се виждат първите знаци за стабилизиране на пазара на труда, включително и на заетостта.

Икономическият растеж в еврозоната и Европейския съюз (ЕС)

Тази година ЕК очаква икономиката на еврозоната да се свие с 0,4%, докато БВП на ЕС като цяло – да отбележи нулев растеж. За следващата година се очаква икономическият растеж да се ускори до съответно 1,1% и 1,4%, а през 2015 г. - до съответно 1,7% и 1,9%.

Инфлацията в еврозоната се очаква да достигне 1,5% през тази година и да остане стабилна през следващата, а през 2014 г. да се понижи до 1,4%. Това отдалечава европейските власти от установената от централната банка на еврозоната цел за 2% инфлация.

Очаква се инфлацията в ЕС също да остане стабилна – 1,7% през тази и 1,6% през следващата година и през 2015 г.
Ек прогнозира също така, че безработицата в еврозоната и ЕС като цяло ще достигне пика си през тази година. За еврозоната се очаква безработицата да достигне 12,2% през тази година и да остане без промяна през 2014 г. Леко понижение до 11,8% се очаква през 2015 г. За ЕС прогнозата е за 11,1% безработица през тази година, и спад до съответно 11% и 10,7% през 2014 и 2015 г.

„Икономиката на Европейския съюз се върна към положителен растеж. Наследството от кризата обаче – намаляването на задлъжнялостта, финансовата фрагментация и несигурността, ще продължават да спъват растежа“, посочва се в доклада на ЕК.

ЕК очаква външното търсене да се засили през следващите тримесечия, както и вътрешното потребление.

„Като цяло обаче външната среда е по-предизвикателна, отколкото се очакваше. Икономическата активност извън ЕС се очаква да расте по-бавно, включително и международната търговия. Същевременно цените на петрола се повишиха над нивата, които очаквахме през май, както и обменният курс на еврото“, посочва се още в доклада.

От Еврокомисията отбелязват, че се задълбочават съществените различия между държавите-членки по отношение на растежа и перспективите пред пазара на труда.