Семейният бизнес - основен двигател на икономиката

Консервативното управление, лоялността към служителите, дългосрочната перспектива на развитие са сред предимствата на семейните компании.

26.10.2013 | 18:26
Семейният бизнес - основен двигател на икономиката

Над 60% от бизнеса в България е семеен. Така фамилните компании се явяват основен двигател на икономиката у нас. Това заяви в специално интервю за Bulgaria on Air Евгени Кънев, управляваш партньор на консултантска компания.

По думите му семейните фирми поставят и основите на пазарната икономика в България. В условията на продължаваща с години криз, се оказва, че те са стабилни, въпреки трусовете на пазара, и оцеляват най-добре.

Въпреки че според статистиката около 40% от компаниите в България са семейни, според Евгени Кънев процентът е значително по-голям - между 60 и 70 на сто. А секторите, в които функционират най-голям брой фамилни фирми, са търговията и услугите. Причината е, че в тези сектори най-лесно се създава или следва някакъв бизнес модел, който реализира професионалните качества на членовете на семейството.

Освен това семейният бизнес не изисква капиталоемки инвестиции и поемане на непремерен финансов риск.

“Когато стартираш бизнес е много важно да можеш да разчиташ на екипа, а какъв по-добър екип от семейството, особено сега, в кризата, лесно можеш да загубиш партньори. Но когато си със семейството, това става по-трудно поради естествени причини и съответно семейните фирми са много по-стабилни в кризата”, коментира той.

“Семейните фирми се справят много по-добре с вземането на решения, планирането, по-разумно харчат средствата си. Затова и семейният бизнес съставлява толкова голяма част от общия процент на малкия и среден бизнес, който е 99 процента от всички фирми в България”, допълва Кънев.

“Аз смятам, че кризата в Европа и света все още не е преминала, очаква се тя да се задълбочи в някои райони и в тези времена семейният бизнес ще продължава да има много важно значение, а за българската икономика още по-голямо предвид дефицита на доверие в икономическата среда и нлипсата на приятелската атмосфера, в която се прави бизнес у нас”, коментира още той.

В интервю за телевизия Bulgaria on Air консултантът по мениджмънт Анджей Шафернакер заяви, че на стария континент процентът на фамилните компании достига около 60 на сто. По думите му на Балканите те също са съсредоточени основно в секторите търговия и услуги, които не изискват големи капиталови разходи за стартиране на бизнес, каквито има при промишлеността например.

Според експерта финансирането на семейните фирми идва предимно от собствени средства, които обаче се инвестират предпазливо. Обикновено фамилните компании влагат печалбите си обратно в дейността на фирмата.

“Това е предпочитан вариант, отколкото да търсят кредити, тъй като се притесняват да губят контрол над процесите“, пояснява консултантът.

Той изтъкна някои от положителните страни на семейните фирми – консервативното управление, лоялността към служителите, дългосрочната перспектива на развитие, обществената ангажираност, възможността за бърза адаптация при промяна във външната среда.

Вижте още във видео файла.