Новите технологии раздвижват сектора на енергетиката

Иновациите помагат и за намаляване на разходите по различните дейности, коментира Тодор Матев от ”ЧЕЗ-Бъглария”.

20.10.2013 | 15:45
Новите технологии раздвижват сектора на енергетиката

Водещ приоритет за компаниите от сектор „Енергетика &Ютилити” е търсенето на успешни бизнес модели, чрез които публичните и частните дружества в сектора, с помощта на технологиите, да генерират предвидима възвръщаемост, както и да намалят разходите си. Подобряване на ефикасността и постигане  повече конкуренция са други стъпки, към които компаниите се стремят. Наред с това остават на дневен ред и задачите, свързани с защитата на критични инфраструктури, както и поддържането на надеждността на системите, включващи остарели физически активи.

 „Технологиите са двигатели на енергийния сектор,” коментира Тодор Матев от „ЧЕЗ-България”.- „Именно те правият възможна и конкуренцията в повечето части от веригата, както и появата на нови енергийни източници, намаляването на разходите при тяхното внедряване. Те правят възможна все по-голямата сила на потребителя в нашия сектор, както и много решения в енергийната ефективност”.

IT иновациите допринасят за значително подобряване на ефективността на работата в компаниите.

Повече по темата вижте от репортажа на Лидия Климентова и оператора Димитър Розов.