Има резерви за допълнителни социални плащания, смятат икономистите на БАН (видео)

Средства може да се осигурят без актуализиране на бюджета - от държавните структури и системи на управление

03.06.2013 | 18:04
Има резерви за допълнителни социални плащания, смятат икономистите на БАН (видео)

На този етап не е необходимо бюджетът за 2013 година да бъде ревизиран и актуализиран, заради допълнителните социални плащания, които правителство планира. Извънредните средства биха могли да се осигурят от резерви в държавните структури и в системите на управление. Тази позиция защитиха икономисти от Института за икономически изследвания към Българска академия на науките (БАН).

Те представиха годишния доклад за 2013 г. на БАН за икономическото развитие на България.

"Всичко зависи от това какви ще са приходите от летния сезон (от туризъм и земеделие), както и дали ще могат да бъдат спестени средства от други пера в бюджета", обясни Емил Калчев от института.

Калчев се съгласи с мнението на на министър-председателя Пламен Орешарски, че за 2013 г. се очаква по-голям дефицит от планирания 1,4 на сто, предвид текущото състояние на бюджета и дадените заявки за еднократни плащания за майките и коледни плащания за пенсионерите.

В тази връзка той обясни, че новото правителство трябва да потърси мерки за намаляване на разходите за администрация, която към този момент е "неефективна, харчи много пари, без да се развива и да спомага за растежа".

Митко Димитров, директор на Икономическия институт, заяви, че за МВР и за администрация при нас се плаща по-висок процент от БВП в сравнение с другите европейски страни, а не получаваме добър продукт. В същото време сектори като здравеопазване, образование, наука остават недофинансирани.

Своето мнение изказа и Искра Белева, която уточни, че големи резерви има най-вече в системите, които могат да бъдат преструктурирани и да станат много по-ефективни. За пример тя посочи програмите за заетост.

"В самата структура на държавния бюджет, в разходите за социални плащания, навсякъде има резерви и трябва да ги потърсим", категорична бе тя.

Икономистите изразиха и препоръките си по отношение запазването на фискалната стабилност. По техни думи е важно да се продължат реформите в социално-осигурителния сектор, така че той да не се превръща във все по-голям воденичен камък за цялата държава.

Друг важен момент в икономическото развитие на страната ни е усвояването на еврофондовете и неговото ускоряване. Те препоръчват още подобряване на данъчните структури при запазване нивото на данъците, както и провеждане на административна реформа.

"Фискалната стабилност трябва на всяка цена да бъде запазена, защото без нея хората ще живеят много по-лошо. Не фискалната стабилност е проблемът, а това, че в рамките на  тази стабилност икономиката не сработи така, както се очакваше, обобщи Емил Калчев.