Застаряващото население-предизвикателство за публичните финанси

Европейската комисия препоръчва на България още реформи в пенсионната система.

18.12.2012 | 16:19
Застаряващото население-предизвикателство за публичните финанси

Въпреки че публичните финанси на страната не са изправени пред риск, предизвикателствата за България остават застаряващото население и разходите, свързани с него. Това става ясно от редовния доклад на Европейската комисия, посветен на фискалната стабилност в 27-те страни-членки на Европейския съюз.

В частта на доклада, която анализира ситуацията в България, се посочва, че правителството все още има време, за да предприеме необходимите реформи, свързани с разходите в пенсионно-осигурителната система. От Комисията припомнят, че страната наскоро въведе пенсионна реформа, според която пенсионната възраст ще се увеличи до 65 години за мъжете и 63 - за жените, а индексирането на пенсиите според инфлацията ще помогне да бъдат намалени разходите в тази област и по този начин и рисковете в средносрочен и дългосрочен план. Според Брюксел обаче са необходими още стъпки, за да се осигури дългосрочната стабилност на пенсионната система, като например уеднаквяването на възрастта за пенсиониране при мъжете и жените и по-строг контрол при разпределението на пенсиите за инвалидност.

Основната препоръка от доклада към всички страни от общността е да се подходи правилно и навременно към овладяването на публичния дълг и бюджетния дефицит в държавите, които имат проблем в тази област, тъй като в противен случай може да се наложат още по-сериозни мерки.