Производствените цени в България с най-голям годишен ръст в ЕС през август

Спад е регистриран единствено в Швеция.

02.10.2012 | 15:25
Производствените цени в България с най-голям годишен ръст в ЕС през август

Производствените цени през август се повишиха с 0.9% спрямо цените през юли в еврозоната и с 1.0% в Европейския съюз, съобщи Eurostat, като се позова на предоставените предварителни данни от националните статистически институции.

През юли ръстът на производствените цени е бил 0.3% и в еврозоната, и в ЕС спрямо месец по-рано.

На годишна база през август цените в промишлеността са се повишили и в еврозоната, и в ЕС с 2.7%.

Прегледът по държави показва, че най-висок месечен ръст на цените в промишлеността в ЕС през август има в Дания (2.9%), Великобритания (1.8%) и Финландия (1.7%), а най-слаб - в Словения (0.1%) и Литва (0.3%).

В България ръстът на цените е бил 1.4% сравнено с месец по-рано. Цените са останали непроменени в Белгия, Унгария и Малта.

На годишна база най-сериозен ръст на производствените цени се наблюдава в България (7.1%), Гърция (6.8%) и Кипър (6.7%), а най-малък - в Малта и Словения (0.8% във всяка) и Австрия (1.1%).

Единственият годишен спад на цените в промишлеността през август, регистриран от статистиката, е бил в Швеция (-0.5%).