Осигуриха модерно оборудване срещу замърсявания в пристанищните акватории

Проектът на стойност над 12 млн. лева се финансира чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

15.03.2023 | 08:40 Редактор: Тодор Петров

Осигуряването на модерните съоръжения и оборудване от най-ново поколение за участие в операции по отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания в пристанищните акватории за първи път предоставя цялостна организация за реагиране на аварийни замърсявания във всички морски и речни акватории на пристанищата у нас. 

Проектът на стойност над 12 млн. лева се финансира чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране.

Модерното оборудване за превенция и реакция при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваторията на пристанищата ни вече е факт.

"Нашето предприятие осигурява контрола на трафика, информационното обслужване на корабоплаването. Разполагаме с модерни системи, които сме изградили с помощта на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на няколко фази. Благодарение на тези финансови средства разполагаме с едни от най-модерните и високотехнологични системи за наблюдение на трафика на море и на река", каза Анна Натова -  директор на дирекция "Управление на проекти" в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

ДП "Пристанищна инфраструктура" има задължението да поддържа и участва в спасителни и аварийно-възстановителни дейности в акваторията на пристанищата.

"Сдобихме се с много модерно оборудване за отстраняване на нефтени разливи и твърди отпадъци в акваторията на пристанищата", изтъкна Анна Натова.

Съоръженията могат лесно да се натоварят в контейнери и да бъдат доставени до точката на замърсяване в акваторията на съответното пристанище.

Вижте повече в репортажа.