Очакват се съществени повишения на речните нива

Днес МОСВ активира оперативното звеното за цялата страна

12.03.2016 | 09:50 Редактор: Ирина Георгиева
Очакват се съществени повишения на речните нива

Очакват се съществени повишения на речните нива поради високата почвена влага и прогнозираните валежи, съобщават от пресцентъра на МОСВ.

Днес до обяд ще е почти без валежи, показват данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН). След пладне ще започне да вали в Югозападна България и през нощта срещу неделя валежите ще обхванат по-голямата част от страната. 

Още по темата

Количествата в Западна България от  5-15 л/кв.м, в планинските й райони  - 20-30 л/кв.м, където ще се образува и снежна покривка. В останалата част от страната – между 1 и 6 л/кв.м.

В неделя валежите ще продължат: в западната половина от страната ще са  10-15 л/кв.м, в източната - 2-12 л/кв.м. Количествата  за нощта срещу понеделник: в западната половина още 10-20 л/кв.м, на места в Предбалкана и по високите полета е възможно дъждът да премине в сняг,  в източната половина - 2-12 л/кв.м. 

В понеделник валежите  чувствително ще отслабнат и ще спрат, количества в югозападната половина от страната - до 10 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 10 до 8 ч. на 11 март речните нива в по-голяма част от страната са се повишавали или са останали без съществени изменения.

По-значителни повишения на водните нива са отчетени в  реките  Огоста,  Искър, Вит, Осъм (Дунавски басейн), средното и долното течение на Марица, Арда и притоците към нея (Източнобеломорски басейн), Места и Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Врана при с. Кочово, р. Айтоска при с. Камено, р. Факийска при с. Зидарово, р. Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и р. Марица при гр. Пловдив (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

  • Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +44 см;
  • Черноморски басейн: Регистрирани са колебания на нивата от -2 см до +30 см;
  • Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -16 см до +23 см;
  • Западнобеломорски басейн: Колебанията на водните нива са от -22 см до +52 см.

Дунавски басейн: От днес следобед до 16 март речните нива в целия басейн ще се повишават, вследствие на високата почвена влажност и прогнозирани валежи.

На 13 март се очакват по-съществени повишения във водосборите на р. Огоста и реките западно от нея, както и в средното и долно течение на р. Искър.

На 13 и 14 март се очакват значителни повишения на речното ниво на р. Вит и в горното течение на р. Янтра и притоците й - р. Джулюница и р. Голяма река.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. В прогнозирания период се очаква покачване на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Лесновска,  Батулийска и  Малък Искър. В периода 13-16 март значително ще се покачи водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14 март  ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще се задържат. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 март ще бъде над средномногогодишната стойност.

Днес и утре нивата ще останат без съществена промяна. От обедните часове на 13 март  ще започнат повишения, вследствие на прогнозираните валежи. Значителни повишения във водосбора са възможни в периода 13-16 март  - първите 2 дни в горните части на водосбора, от обедните часове на 14 март  - и в долните.  

По-съществени повишения се очакват във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Нивото на река Дунав при Калафат/Видин/ е в зоната на „Защита от наводнение“ по румънската система и слабо ще се понижава до 18 март.

Черноморски басейн: От днес и през следващите три дни, речните нива ще се повишат. Краткотрайни повишения се очакват на 14 март в горните течения на реките Провадийска и Камчия, и в целите водосбори на реките Ропотамо,  Велека и  Резовска.

Източнобеломорски басейн: От днес и през следващите два дни речните нива ще се повишават. По – значителни повишения се очакват:

- В горното течение на р. Тунджа на 13 и 14 март;
- В целия водосбор на р. Марица на 13 и 14 март. Очаква се речните нива в средното течение на р. Марица,след град Пловдив, да достигнат и да се задържат над жълтия праг за предупреждение на 13 и 14 март, а в долното течение на 15 и 16 март;
- В целия водосбор на р. Арда на 13 и 14 март.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива на р. Марица при гр. Пловдив има вероятност да достигнат жълтия праг за предупреждение през нощта на 13 срещу 14 март и да се задържат над него до 15 март .

Водните нива на р. Марица при гр. Първомай има вероятност да достигнат жълтия праг за предупреждение през нощта на 14 срещу 15 март.

Водните нива на р. Марица при гр. Харманли има вероятност да достигнат жълтия праг за предупреждение на 15 март.

Водните нива на р. Марица при гр. Свиленград има вероятност да достигнат жълтия праг за предупреждение на 15 март.

Водните нива на р. Мочурица при с. Воденичане има вероятност да достигнат жълтия праг за предупреждение през нощта на 13 срещу 14 март.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да достигнат жълтия праг за предупреждение през сутрешните часове на 13 март.
  • Западнобеломорски басейн: От днес и през следващите два дни, в резултат на високата почвена влажност и прогнозирани валежи, речните нива ще започнат отново да се повишават. По – значителни повишения се очакват на 14 март  в целия водосбор на р. Места и р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.

Днес МОСВ активира оперативното звеното за цялата страна от 11 часа.