От прокуратурата отхвърлиха препоръката на ЕК за двоен мониторинг

Ръководството на българската прокуратура оповести становището си относно доклада на ЕК

27.01.2016 | 17:17 Редактор: Мария Аладжова
От прокуратурата отхвърлиха препоръката на ЕК за двоен мониторинг

Прокуратурата изнесе позицията си относно доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

"Ръководството на Прокуратурата на Република България е на становище, че докладът подпомага усилията на българските власти в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност и носи силно послание за необходимост от диалог и сътрудничество между институциите", се казва в официалното съобщение. 

В позицията се посочва още, че измененията в Конституцията, свързани с разделянето на ВСС на две колегии и увеличаването правомощията на неговия инспекторат, са били правилно оценени от ЕК като важна стъпка за съдебната реформа. По тази точка Комисията отчете, че съдебната система в България има потребност от промени в НК и НПК „с оглед отстраняване на проблемите, водещи до забавяне на наказателните производства и улесняване на наказателното преследване на корупционни престъпления“.

Що се касае до независимия анализ върху прокуратурата, явяваща се ключов момент в съдебната реформа, съдебните кадровици не се съгласиха изцяло със становището на ЕК:

"Одобрената от парламента стратегия предвижда подобен анализ единствено в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Такъв подход на партньорство на международно експертно ниво се оценява положително от прокуратурата. Всякакви внушения за препоръчана външна експертиза и „двоен мониторинг“ на прокуратурата са некоректни и омаловажават професионалните усилия и достойнство на прокурорите и следователите."

Прокуратурата се съгласява с констатацията за бавен напредък и липса на солидни резултати в борбата с корупцията. 

В заключение се посочва, че прокуратурата ще ревизира цялостната си дейност съгласно предвиденото в Стратегията за съдебната реформа и ще допълни анализа си на делата за корупция, оповестен на 3 юли 2013 г., включително със случаите на посегателство по отношение на средства на ЕС.