Обсъждат промени в обучението и изпитите на бъдещите шофьори

Видеозаписите от практическите изпити ще се съхраняват 24 месеца

30.05.2024 | 15:45 Редактор: Елеонора Танева
Обсъждат промени в обучението и изпитите на бъдещите шофьори

Кандидатите за водачи ще се явяват на изпити по теория и практика не повече от четири пъти в рамките на шест месеца, след което ще преминават ново обучение. Това са част от мерките, които министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков представи по време на дискусия за безопасността на движението по пътищата, която се проведе в Националния пресклуб на БТА в София. Форумът е част от кампанията "Карай умно – стигни жив!“ на медийната платформа "24 часа".

За да се гарантира, че след края на обучението кандидатите са достатъчно подготвени и са придобили необходимите знания, умения и поведение се променят условията и реда за провеждане на изпитите.

Отпадат хартиените учебни картони и дневници.

"Ще бъде изградена система, която ще позволи да се водят електронни учебни дневници и картони на обучението по теория и практика“, обясни министър Гвоздейков. В електронния дневник за теоретичното обучение се отразяват датите и часовете за всяка група, преподавателя, провел обучението, преподадените теми, присъствията и отсъствията на кандидатите. Това ще осигури възможност за недопускане до изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия брой часове за всеки модул.

Електронният учебен картон за практическото обучение ще съдържа информация за проведените учебни часове, дата и час на провеждане, маршрут, по който е проведено обучението, и изминатите километри.

Удостоверенията на преподавателите също ще се издават в електронен вид. Проверката за наличие на техническите прегледи и психологическа годност също ще се извършва електронно, тъй като тези данни се съдържат в информационната система и не е необходимо да се предоставят хартиени документи.

След промените всеки кандидат за водач ще има достъп до информационната система, за да се информира по всяко време за етапа на обучението му, както и за взетите часове. Предвидено е видеозаписите от практическите изпити да се съхраняват за 24 месеца, а в случай на подадена жалба – три месеца след приключване на производството.

Кандидатите за водачи няма да предоставят документ за завършено образование при записване на обучение. Премахва се задължението за полагане на вътрешен теоретичен и практически изпит.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, който също участва в дискусията, допълни, че информационната система ще осигури възможност на служителите на ИА „Автомобилна администрация“, които осъществяват контрол на дейността на учебните центрове, да разполагат с цялата информация по всяко време.

„Техническата изправност на превозните средства също има съществено значение за нивото на пътната безопасност. Към момента са налице възможности да се манипулират данните от техническия преглед и автомобили да се допускат на пътя без реално да са преминали прегледа“, отбеляза министър Георги Гвоздейков.

"За да спрем това още през октомври миналата година направихме промени в наредбата за техническите прегледи. Те предвиждат резултатите от всички измервания на превозните средства да постъпват автоматично по време на прегледа в системата на ИА "Автомобилна администрация“, уточни транспортният министър. Срокът за свързването на всички пунктове към системата е до 22 юли 2024 г., а след тази дата пунктовете, които не са направили свързаност, няма да могат да извършват своята дейност.

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)