40% от българите не са прочели нито една книга през 2023 г.

Значително увеличение в литературата за деца и юноши

24.05.2024 | 08:56 Редактор: Беатрис Младжова
40% от българите не са прочели нито една книга през 2023 г.

Изследване показа, че над 70% от хората у нас не са посещавали библиотеки през 2023 г., а 40% не са прочели нито една книга. Позитивното в тази статистика е, че 60% от хората у нас са читатели.

Ако се съди по статистиката за издаваните книги в България, то заглавията, между които читателите могат да избират, стават повече. Наблюдава се нарастване в издаваната научно-популярна литература в период от десет години (от 1362 през 2012 г. до 1766 през 2022 г.), но още по-впечатляващ е ръстът на издаваната художествена литература (от 1942 през 2012 г. до 3075 през 2022 г.). 

Значителното увеличение на броя заглавия, насочени към деца и юноши, може да се разчете като опит за привличане на най-младите читатели – от 136 заглавия през 2012 г., те са нараснали до 450 през 2022 г.

Данните за издаваната преводна и оригинална литература показват увеличаване на броя на заглавията в областта на историята и биографиите (от 423 през 2012 г. до 694 през 2022 г.), както и тези, посветени на фолклора, нрава и обичаите – от 36 през 2012 г. до 64 бр. през 2021 г. и 51 през 2022 г.

Четете повече в investor.bg.

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR