Шефът на МВР: За България ролята на "Фронтекс" е изключително важна

Страната ни е предприела всички технически и оперативни мерки за осигуряване на плавното премахване на проверките

04.03.2024 | 13:45 Редактор: Тодор Петров
Шефът на МВР: За България ролята на

В рамките на заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи" вътрешният министър Калин Стоянов изведе няколко приоритетни задачи, които стоят пред страната ни: 

подготовка за прилагането на Пакта по миграция и убежище и укрепване на националните системи за убежище и връщане, навременното стартиране на системата Вход/Изход и пълното операционализиране на "Фронтекс". 

Той подчерта, че паралелно с това следва да се работи за подобряване на ситуационната картина в Шенген и да се противодейства още по-активно на организираните престъпни мрежи за контрабанда на мигранти. В този смисъл Стоянов изтъкна необходимостта от засилено полицейско оперативно сътрудничество между държавите, което да включва интензивен обмен на информация; увеличаване на съвместните дейности между групи държави, както и на национално равнище; определяне на точки за контакт на стратегическо и оперативно равнище, които да наблюдават съвместните дейности и да реагират бързо при спешни ситуации и нови тенденции; координирани паралелни дейности срещу дейността на мрежите за контрабанда на мигранти и съвместни разследвания с подкрепата на Европол и Евроджъст. 

Българският вътрешен министър оцени високо дейността на Комисията за Шенгенския барометър, който включва информация относно предприетите мерки от отделните държави за укрепване на функционирането на Шенген. По отношение на консолидирането на Шенген и предстоящото премахване на контрола по вътрешните въздушни и морски граници на България и Румъния от 31 март 2024 г. министър Стоянов увери участниците в сесията, че страната ни е предприела всички технически и оперативни мерки за осигуряване на плавното премахване на проверките и се отнася отговорно към членството си в Шенген. 

В този смисъл непрекъснато се надграждат мерките за контрол на първичните и вторичните движения, сътрудничеството с третите държави и европейските агенции, както и мерките за увеличаване на връщанията, подчерта вътрешният министър.

За България ролята на "Фронтекс" е изключително важна и в този смисъл за нас са приоритет ефективното прилагане на Регламента, запълване на състава на Агенцията и максималното използване на мандата ѝ, заяви министър Калин Стоянов. Подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството между "Фронтекс" и държавите членки, изложени на непрекъснат миграционен натиск, както и от подобряване на осведомеността, което да повиши качеството на анализа на риска. 

Тук има значение въпросът за връзката между информацията, събрана в различните бази данни на отделните агенции и правилното им анализиране. 

Ще има ли ротация на кабинета или вървим към предсрочни избори?

Няма да има ротация.
7%
Ще има.
54%
Отиваме на предсрочни избори две в едно.
39%
Общо 926 гласа