В пика на Ковид-19 България е била от страните с най-висока заболеваемост и смъртност

Липсва ефективна ваксинационна кампания, сочи доклад на Сметната палата

22.02.2024 | 10:51 Редактор: Вяра Димова
В пика на Ковид-19 България е била от страните с най-висока заболеваемост и смъртност

Въпреки предприетите своевременни и последователни действия на здравните власти и осигурените значителни средства за защита на живота и здравето на хората в условията на пандемия от Ковид-19, България е една от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от Ковид-19 в света. За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания. Независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30 процента ваксинално покритие.

Това е заключението в доклада на Сметната палата след извършен одит "Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с Ковид-19" за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г. Докладът предоставя обобщена информация не само са предприетите мерки и тяхната реализация, но и за отражението на пандемията върху цялата здравноосигурителна система, както и върху социалноикономическия живот у нас.

Друг важен извод от направения одит е, че в началото на пандемията от Ковид-19, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в България в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция - средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС.

От осигурения значителен финансов ресурс за 2020 г. и 2021 г., изразходваните средства за подкрепа на персонала, пряко ангажиран с дейностите по предотвратяване разпространението на Ковид-19, значително превишават средствата за лекарствени продукти и ваксини.

По бюджета на Министерството на здравеопазването отчетените разходи за предотвратяване на разпространението и за лечението на Ковид-19 са близо 668 млн. лв. за 2020 г. и над 746 млн. лв. за 2021 г. Общо разходите, трансферите и плащанията по бюджета на МЗ за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2021 г. са в размер на около 1,4 млрд. лв., като приблизително 50% от средствата (746 млн. лв.) са разходвани за подкрепа на персонала.

Разходваните средства за ваксини са над 238 млн. лв., а за лекарствени продукти – близо 167 млн. лв. В същото време, извършените разходи във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу Ковид-19 са 850 хил. лв. От държавния бюджет са осигурени 80 на сто от средствата за извършените плащания по плана, 20% са средства от Европейския съюз.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)