Кога е обесен Апостола? Филмът "Левски-последните дни" предлага интересен прочит

От години в обществото има спор за датата

18.02.2024 | 13:45 Редактор: Вяра Димова

18 или 19 февруари - от години в обществото има спор за датата на обесването на Левски. Отговорите по този въпрос потърси Миглена Георгиева с филма си "Левски - последните дни".

Извънредната комисия, която съди Васил Иванов Кунчев подробно описва разпитите му. В един от протоколите на въпрос: "Как ви заловиха?", той отговаря така: "Към 10 ч. сутринта по турски (около 4-5 нашенски), когато излязох от Къкринско ханче, аз видях пред вратата един въоръжен с пушка. Попитах го кой е той, той ме улови за ръката. У мене имаше два револвера, извадих ги и раних в ръката човека, който ме хвана. После започнах (опитах се) да бягам, обаче държащият не ме пусна. Пристигнаха другарите му, удариха ме по главата и аз паднах там. Заловиха ме".

От 1873 г. година до днес най-важният въпрос е – кой предаде Левски? В началото всички говорят, че това е поп Кръстьо. Той е член на Ловешкия частен революционен комитет и е негов касиер. Тази версия за първи път е оформена от Любен Каравелов, а след това описана и от Захари Стоянов, и Иван Вазов. Поддържат я е съратниците на Левски – Никола Цвятков, Величка Хашнова и Мария Сиркова. Димитър Общи също е спряган за предател, защото пред извънредната комисия, която го съди за обира в Арабаконак, той издава революционната организация. През последните години има и друг прочит на събитията. 

"Още от 1869 – 1870 г. година властите знаят кой е Левски. Тези сведения властите имат много преди обира преди Арабаконак. И новите документи, които бяха включени в научно обращение през последните две-три години, го доказват по категоричен начин. Защото управителят на Дунавския вилает преди обира информира великия везир за ролята, която изпълнява Васил Левски. За това, че той се готви да прехвърли големи партиди оръжие с оглед на подготовката на бъдещо българско въстание", каза проф. Пламен Митев от Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Историкът Младен Стоянов също подробно изследва работата на Извънредната комисия в София, която съди Апостола на Свободата. 

Смъртната присъда на Апостола на Свободата е произнесена на 14 януари 1873 година. Седмица по-късно по целесъобразност е потвърдена и от султан Абдул Азис. 

Филмът на Миглена Георгиева "Левски - последните дни" ще се излъчи тази вечер от 18 ч. в предаването Историите ON AIR.