2 866 лв. е бил средният ни доход през четвъртото тримесечие на 2023 г., а разходът - 2 668 лв.

Близо 30% от похарчените пари са за храна и безалкохолни напитки

16.02.2024 | 12:19 Редактор: Елеонора Танева
2 866 лв. е бил средният ни доход през четвъртото тримесечие на 2023 г., а разходът - 2 668 лв.

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 866 лв. и нараства с 18.1% спрямо същото тримесечие на 2022 година. Това показват данните на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.9%), следван от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.7 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.3 процентни пункта.

За година доходите са се променили така:

• Доходът от работна заплата нараства от 1 267 на 1 574 лв. (с 24.2%);
• Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 111 на 169 лв. (с 52.9%);
• Доходите от пенсии се увеличават от 865 на 896 лв. (с 3.7%);
• Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 51 на 56 лв. (с 10.8%).

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и се увеличава с 18.1% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.9%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 705 на 798 лв. (с 13.1%);
• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 92 на 110 лв. (с 19.9%);
• Разходите за облекло и обувки нарастват от 84 на 111 лв. (с 32.6%);
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 400 на 429 лв. (със 7.2%);
• Разходите за здравеопазване нарастват от 149 на 174 лв. (със 17.0%);
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 254 на 306 лв. (с 20.5%);
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 87 на 
115 лв. (с 32.9%);
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 267 на 350 лв. (с 31.2%).

Снимка: БГНЕС