Войната в СОС: Тодева блокира избора на зам.-председатели и комисии

Тя посочи и мотивите

15.02.2024 | 15:10 Редактор: Искра Ангелова
Войната в СОС: Тодева блокира избора на зам.-председатели и комисии

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров е получил заповед от областния управител на София-град Вяра Тодева, с която връща за ново обсъждане решението на Столичния общински съвет от 8 февруари относно избора на постоянните комисии. Петров иска среща с партиите в местния парламент, за да обсъдят председателстването на комисиите.

Сред мотивите за връщане на решението е, че проведеното извънредно заседание е предложено да се свика в същия ден, което е абсолютно нарушение на правилника за дейността на СОС. Освен това общинските съветници са били лишени от правото си да се запознаят с предложението на решение в деня преди заседанието, което също е задължително условие.

Предвид гореизложеното, считам проведеното второ за деня 08.02.2024 г. заседание на СОС, посочено като "извънредно", за свикано не по реда на свикване на извънредно заседание. Правилникът предвижда, че при събития, за които се налага извънредно свикване на СОС, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. В правилника изрично е разписано, че исканията за извънредно заседание трябва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. В тази връзка е налице липса на мотиви и изрично посочване на каквото и да е събитие, налагащо провеждане на извънредно заседание от страна на СОС, т. е. събитие, при което нормалното протичане на работата на съвета би довело до тежки и трудно поправими последици. Отделно от това, не е съобразено правилото, че при искане за извънредно заседание председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от внасяне на искането, т. е. в чл. 67 от Правилника, който разглежда извънредните заседания, има изисквания за срок и предоставяне на материалите, както и обосновка на извънредността. В случая е иззето предоставеното с правилника право на председателя да насрочи извънредното заседание по начин, гарантиращ правото на всеки съветник да е предварително запознат с проектите на решенията", посочва още г-жа Тодева.

"Съзнавам, че сега ще бъда атакуван от страна на т.нар. опозиция, че само няколко дни след избирането ми за председател на градския парламент, спирам неговата работа. Но аз именно от позицията, която заемам, няма да позволя правилата за работа на съвета да бъдат грубо погазвани. Поради това, ще проведа срещи с представители на всички политически сили, на които да обсъдим председателстването на комисиите, които имат основна роля при вземането на решения. Очаквам всички колеги да подходят отговорно и да не се блокира повече работата за нашия град. Предстои и внесеният от кмета Терзиев бюджет да бъде разгледан в комисиите, които първо трябва да бъдат прозрачно съставени и с оглед на политическата представителност в съвета", заявява председателят на СОС в коментар веднага във Facebook страницата си, след като бе обявено решението на Тодева.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR