Габриел: МВнР търси бъдещите дипломати в своя екип "България"

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят на няколко изисквания

04.12.2023 | 16:35 Редактор: Толя Стоянова
Габриел: МВнР търси бъдещите дипломати в своя екип

Министерството на външните работи обявява конкурс за 15 стажант-аташета. Целта е привличане на повече млади хора в българската дипломатическа служба. Ако желаете да отстоявате интересите на страната зад граница и да участвате активно в изпълнението на приоритетите на българската външна политика, можете да подадете документи. МВнР търси креативни млади хора, които ще видят в дипломацията свое призвание и професионална кариера.

"Имаме нужда от вашите идеи, енергия, критично мислене, визия за настоящето и бъдещето. Българската дипломатическа служба се нуждае от млади и креативни хора", заяви вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел по повод обявения конкурс.

Необходимите документи за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуване на Обявлението за конкурса лично или чрез пълномощник в Приемната на Министерството на външните работи, гр. София, ул. "Александър Жендов" № 2, от 9:00 ч. до 17:30 ч.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят минимум на следните условия:

  • Да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава-членка на ЕС;
  • Да притежават завършено висше образование със степен "магистър" в хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана, природни науки, математика и информатика и др.;
  • Да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН (английски, френски, испански, руски, арабски и китайски) или процедурен език, използван от Европейската комисия.
  • Да притежават компютърни умения, даващи възможност за самостоятелна работа с информационни и комуникационни приложения;
  • Да не страдат от хронично психическо заболяване;
  • Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Кандидати, които владеят езици като: албански, арабски, гръцки, иврит, китайски, корейски, португалски, румънски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, нидерландски и японски, имат предимство при равни резултати с други кандидати от писмената и устната част от изпита.

Писменият етап включва две части. Първата е решаване на тест от затворен тип с цел проверка на знанията и уменията на кандидатите, както и психологически въпросник за установяване на личностните особености на кандидатите. Втората част е практически изпит със задача от международен или външнополитически характер (отговорът е свободен текст до 500 думи). Следва изготвяне на резюме на отговора на задачата на един от езиците, с които се кандидатства, в обем половин страница.

Устният етап включва интервю с кандидатите. Членовете на конкурсната Комисия ще задават на всички кандидати предварително формулирани въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за заемане на длъжността.

Къде ще празнувате Коледа и Нова година?

И на двата празника ще си бъда в България.
82%
В България за Коледа и в чужбина за Нова година.
6%
В чужбина за Коледа и в България за Нова година.
2%
И двата празника ще прекарам в чужбина.
6%
Все още не съм решил.
5%
Общо 2404 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)