Голяма промяна при болничните от другата година - ето какво ни очаква

Работодателите ще плащат не три, а два дни

30.11.2023 | 22:05 Редактор: Ивета Велева
Голяма промяна при болничните от другата година - ето какво ни очаква

Работодателите се разтоварват от плащането на един ден болничен, но другите им проблеми в отношенията със служителите при отсъствие по болест остават. За това алармира Дамян Станев, експерт по безопасни условия на труд. Той коментира промяната в законодателството, според която от 2024 г. първите 3 дни, които са за сметка на работодателя ще бъдат намалени на 2.

"Той заплаща 70% от полагаемото за работен ден възнаграждение през този срок. Останалият отпуск по болест ще се изплаща от НОИ на 80%. Работодателят се разтоварва с един работен ден. Увеличава се заплащането на заплащането на болния - това се отнася до минималния осигурителен праг, което не е съвсем в полза на работещия. Не е тайна, че голяма част от работодателите плащат по банков път на база на минималния праг, а останалото се получава на ръка", коментира Станев пред "Фокус".

Това е начин бизнесът да избяга от неправилните политики по отношение развитието на бизнеса и структурирането на данъчното бреме, което се стоварва върху бизнеса именно, коментира Станев.

"Той съответно търси легални начини, за да се облекчи. Работодателите също не са в най-изгодната позиция, защото държавата им казва: Вече ще плащаш един ден болнични по-малко, но пък вдигаме данък печалба от 10 на 15%", поясни още Станев.

"Не се прави анализ на ефектите от мерките, които се предприемат в икономическата област. До момента болничния от 3 дни е определен начин за използване на отпуск служителят да си свърши друга работа. До тази хватка се прибягва, когато служителят знае, че работодателят не би му разрешил отпуск", каза още Станев.

"Представете си когато в селскостопански райони хората трябва да свършат тази си дейност, от която си докарват допълнителни доходи, тъй като доходът им като нечии служители не им достига. В тези случаи хората просто си вадят фиктивен болничен, в който пише, че страда от остра вирусна инфекция. В този момент работодателят не е толкова заинтересован дали ще плати болнични в пълен размер, а кой ще покрие липсата на определeн брой хора", обясни Дамян Станев.

Средна фирма със 100-150 души на годишна база генерира пряк разход на фирмата от порядъка на 7000-8000 лв, на годишна база, направи сметка той. "На Това е само разходът, изчислен на база на 70%, които работодателят дължи, като неговата част от отпуска по болест. При 200 души среден състав това са 15 000 лв. на годишна база - но към този пряк разход има косвен, защото липсата на конкретния човек трябва да се компенсира. Никой не следи лекарите по какъв начин издават болнични", припомни Станев.

Снимка: БГНЕС