Депутатите приеха на първо четене по-високи стипендии за курсантите

Минималната ще стане 754 лв., а максималната - 934 лв.

29.11.2023 | 14:49 Редактор: Вяра Димова
Депутатите приеха на първо четене по-високи стипендии за курсантите

Народните представители приеха на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Единият законопроект е внесен от МС, а вторият от Христо Гаджев, Ивайло Мирчев, Красимир Вълчев, Костадин Ангелов, Джейхан Ибрямов, Мюмюн Мюмюн и Калоян Икономов.

Законопроектът на МС беше приет със 103 гласа "за", 35 "против" и 13 "въздържали се", а внесеният от народни представители получи подкрепата на 155 депутати като само един депутат от ИТН гласува "въздържал се".

Вносителите на първия законопроект в лицето на редица депутати посочват, че към момента курсантите получават основна стипендия за звание в размер на от 260 лв. до 305 лв., като трябва да се има предвид, че те нямат правото на допълнителна трудова дейност. Те добавят, че към момента минималният размер на стипендия за най-нисшия чин – курсант е 260 лв., а максималният 440 лв. За най-висшия курсант – офицерски кандидат I клас минималната стипендия е 605 лв., а максималната 785 лв. Вносителите посочват, че годишният разход за предложената законодателна промяна е в размер на 5 320 380 лв., а средствата могат да бъдат осигурени в рамките на планираните средства за отбрана в Закона за държавния бюджет, пише БГНЕС.

Те предлагат въвеждането на нова стипендия за подготовка за изпълнение на военна служба като професия, курсантите ще получават кумулативно две стипендии, като за курсант минималната ще стане в размер на 754 лв., а максималната 934 лв. (приблизително размерът на минималната работна заплата за 2024 г.) За курсант – офицерски кандидат I клас минималната стипендия ще бъде 1099 лв., а максималната – 1299 лв.

Вносителите на втория законопроект в лицето на МС посочват, че с измененията, които предлагат се създават условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования от Българската армия с военнослужещи при зачитане интересите на службата и на отделния военнослужещ; Осигуряване на гаранции за компенсиране на всички направени разходи от страна на Министерството на отбраната за обучението на военнослужещите чрез поемане на задължение от тяхна страна за изпълнение на военна служба за определен период от време, актуализиране на критериите за възникване на съществуващите задължения и въвеждане на нови; приравняване правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите чрез освобождаване от такси за кандидатстване и обучение на военнослужещи от професионално направление "Военно дело" и др.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)