Започва изплащането на енергийните добавки за уязвимите домакинства

Общият размер на преведената сума е 46 716 305 лв.

21.09.2023 | 15:33 Редактор: Искра Ангелова
Започва изплащането на енергийните добавки за уязвимите домакинства

Агенцията за социално подпомагане вече изплаща добавката от 148,35 лв. на уязвими домакинства с деца с цел оказване на подкрепа за енергийни разходи. Те бяха предварително подбрани служебно сред семейства, получавали така наречените "детски надбавки" в периода от април 2022 г. до края на март 2023 г.

Тези семейства не са подпомагани с помощи за отопление през отоплителен сезон 2022/2023 г. Финансовата подкрепа цели да компенсира част от техните енергийни разходи за този минал период. Те получават добавката по начина, по който са получавали месечните си помощи за деца - по банкова сметка или по пощата, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

С този транш финансовата подкрепа се изплаща на 314 906 семейства. Общият размер на преведената сума е 46 716 305 лв.

Средствата са осигурени по проект "Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Работата по проекта продължава.