ДАНС, КПКОНПИ, СГП, ГД "Национална полиция": Над 70 сигнала срещу Гешев за 5 г.

Те са подавани от граждани, адвокати, граждански сдружения, медии

23.05.2023 | 14:27 Редактор: Елеонора Танева
ДАНС, КПКОНПИ, СГП, ГД

За периода от 2018 г. до настоящия момент срещу Иван Стоименов Гешев в качеството му на прокурор, административен ръководител на Специализирана прокуратура, заместник-главен прокурор и главен прокурор на Република България са постъпили над 70 сигнала с твърдения за извършени от него нарушения и/или престъпления. Сигналите са подадени от граждани, адвокати, граждански сдружения, медии, неправителствени организации, асоциации. Отделно от това Прокуратурата на Република България многократно се е самосезирала и по публикации в средствата за масова информация с цел да се проверят изнесени данни за евентуално извършени от главния прокурор нарушения или престъпления. 

Сигналите, депозирани в Прокуратурата на Република България, своевременно са изпращани по компетентност на Специализираната прокуратура, а след закриването ѝ с решение на Народното събрание  -  на Софийската градска прокуратура (СГП), която е единствената компетентна прокуратура в страната да извършва проверки и разследвания срещу магистрати, лица с имунитет, членове на Министерския съвет. По сигналите наблюдаващите прокурори своевременно са възложили извършването на проверки на органите на Главна дирекция "Национална полиция", ГДБОП, КПКОНПИ и др.

Ежегодно сигнали срещу Иван Гешев са подавани и/или препращани до Върховния административен съд, Софийския районен съд, Софийския градски съд, Инспектората към ВСС, Инспектората към ВКП, КПКОНПИ, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за професионална етика и превенция на корупцията във ВСС.

Във ВСС бяха внесени и предложения от министри на правосъдието и от членове на ВСС с искане за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор, основанията за които са разисквани публично и са достояние на обществеността. Предложенията на служебния правосъден министър проф. Янаки Стоилов и на следващия правосъден министър Надежда Йорданова бяха  отхвърлени от Пленума на ВСС.

 

Съгласно действащото законодателство не е имало и няма пречка да се води независимо разследване срещу главния прокурор. Във връзка с постъпилите сигнали и образуваните преписки Иван Гешев е давал многократно обяснения пред прокурор, ДАНС и КПКОНПИ.

В хода на извършвани проверки съобразно компетентността си, прокурорите са се произнасяли по същество, както се процедира по всички останали преписки срещу български граждани. Стандартът е един и същ, независимо от служебното положение на лицето, срещу което е насочен сигналът.

Внушенията, че главният прокурор е безконтролен, безотчетен и всевластен, не отговарят на истината при положение, че той многократно се отчита. Вече трета година народните представители не изпълняват конституционното си задължение да изслушат доклада на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи. За последно народните представилите са инициирали изслушване на отчетите на главния прокурор, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд през 2020 г. В същото време обаче Иван Гешев е изслушван пред парламентарни комисии, което доказва, че механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор съществува.

Видно от посочената статистическа информация за сигналите и извършените по тях проверки, твърденията, че главният прокурор е недосегаем е политическа теза, която е фактически и правно неоснователна, руши авторитета на прокуратурата и създава у обществото недоверие към държавните институции.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)