КЕВР: По-ниската цена на газа ще се отрази благоприятно върху тази на топлото

"Крайната оценка ще бъде направена, когато на 1 юли КЕВР се произнесе с ценовите си решения", каза Иван Иванов

29.03.2023 | 15:48 Редактор: Ирена Бакърджиева
КЕВР: По-ниската цена на газа ще се отрази благоприятно върху тази на топлото

Намаляването на цената на природния газ ще се отрази благоприятно и води към запазване или минимално повишение на цената на топлинната енергия. Това каза пред журналисти председателят на КЕВР доц. Иван Иванов след приключване на заседанието на Комисията. "Крайната оценка ще бъде направена, когато на 1 юли КЕВР се произнесе с ценовите си решения", допълни Иванов.

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав "Енергетика", обсъди доклад във връзка с внесеното на 13.03.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха представители на дружеството.

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 април 2023 г. да бъде в размер на 102,26 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,9% от потреблението в страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, пише "Фокус".

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов поиска допълнителни разяснения във връзка със становището на работодателските организации, че цените, по които "Булгаргаз" продава синьото гориво на клиентите си, са с 40% по-високи от тези на нидерландската газова борса TTF. В отговор Деница Златева уточни, че "Булгаргаз" осигурява на клиентите си природен газ за цял месец напред, а бизнесът се позовава на дневни спот цени. Тя посочи също, че внасянето на заявлението в КЕВР е съпроводено с конкретните договори за доставки до клиентите. Като допълнителен фактор бяха изтъкнати и по-високите разходи на дружеството, свързани с доставките на LNG.

Снимка: БГНЕС