Нов ръст на пътуванията: Българите се засилиха към чужбина

Най-много посещения у нас през февруари са реализирали гражданите на Турция, Румъния и Гърция

28.03.2023 | 11:10 Редактор: Тодор Петров
Нов ръст на пътуванията: Българите се засилиха към чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2023 г. са 450.6 хил. - със 7.9% над регистрираните през февруари 2022 година. През февруари 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 98.5 хил., Гърция - 87.1 хил., Румъния - 55.2 хил., Сърбия - 37.1 хил., Република Северна Македония - 29.9 хил., Германия - 26.2 хил., Австрия - 19.7 хил., Италия - 13.2 хил., Франция - 13.0 хил., Испания - 12.8 хиляди, съобщи НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 28.5%, и със служебна цел - 27%. 

През февруари 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 604.7 хил. (табл. 2 от приложението), или с 47.6% повече в сравнение с февруари 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.6% (209.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през февруари 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.5% и достига 256.8 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37.6% и Гърция - 30%.

Най-много посещения в България през февруари 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция - 124.9 хил., Румъния - 96.7 хил., Гърция - 77.0 хил., Украйна - 47.7 хил., Сърбия - 44.4 хил., Обединеното Кралство - 35.8 хил., Република Северна Македония - 27.0 хил., Израел - 16.4 хил., Германия - 15.1 хил., Италия - 13.6 хиляди.

През февруари 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 47.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 40%, и със служебна цел - 12.5%.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR