БНБ: БВП ще се забави до 0,4%

Очаква се средно за годината инфлацията да възлезе на 7%

30.01.2023 | 21:25 Редактор: Искра Ангелова
БНБ: БВП ще се забави до 0,4%

През 2023 г. БВП на България ще се забави до 0,4%, позовавайки се на прогнозата на Българската народна банка (БНБ).

"През 2023 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави съществено до 0,4%, което ще се определя най-вече от преминаването от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в икономиката", се казва в прогнозата на БНБ за основните макроикономически показатели, която е изготвена на 12 януари 2023 г. В прогнозата не се отчита потенциалното влияние на политическата несигурност в България върху икономическата активност и инфлацията.

Други фактори, които ще ограничават нарастването на икономическата активност в страната през 2023 г., са прогнозираното съществено забавяне на растежа на правителственото потребление, както и очакваният спад на износа на стоки.

"За намаляването на стоковия износ ще допринасят както по-ниският растеж на външното търсене, така и специфични за България фактори, като забраната за износ към страни, различни от Украйна, на нефтопродукти, произведени от руски петрол, и планирани ремонтни дейности в едни от най-големите предприятия в страната", се посочва в документа, информира БГНЕС.

Същевременно за 2023 г. БНБ прогнозира висок растеж на инвестиционната активност в съответствие със заложеното в прогнозата техническо допускане за профила на усвояване на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) от страна както на частния, така и на публичния сектор.

Прогнозата за годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е тя да се забави до 4,2% в края на 2023 г. под влияние на допусканията за низходяща динамика на цените в евро на петрола и храните на международните пазари. Средно за годината БНБ очаква инфлацията да възлезе на 7,0%, като в краткосрочен план натискът върху производствените цени, произтичащ от фактори, като реализиралите се увеличения на цените на суровините и недостига на предлагане и на работна ръка, ще продължи да се отразява върху потребителските цени.

Снимка: БГНЕС