Внимавайте при работа в студа, КНСБ излезе с препоръки

Когато температурите паднат под минус 12 градуса, служителите не трябва да работят повече от 6 часа навън

30.01.2023 | 17:17 Редактор: Вяра Димова
Внимавайте при работа в студа, КНСБ излезе с препоръки

Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване, при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Той трябва също да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му.

Това, което работодателите могат да направят, е да променят работния график и физиологичния режим на труд и почивка, като го съобразят с климатичните условия. Така започването на работния ден може да стане по-късно през деня, когато външните температури се повишат. Когато те паднат под минус 12 градуса по Целзий, продължителността на работното време за работещите навън трябва да бъде намалена със заповед на работодателя до 6 часа.

Броят на регламентираните почивки във физиологичния режим на труд и почивка следва да бъде увеличен. 

Според наредба от 18 юли. 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Определят се минимални и максимални стойности на допустимите гранични стойности за температурата на въздуха за студения период на годината.

на постоянни работни места в интервала:
а) от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;

б) от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа;

на непостоянни работни места в интервала:
а) от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;

б) от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.

Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код "оранжево" или "червено" от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

Снимка: pixabay