Училище бори успешно ранното отпадане от образователната система с проект "Подкрепа за успех"

Част от учениците вече могат да сричат, а други да броят до 20

23.11.2022 | 08:38 Редактор: Петя Кръстева

Обединеното училище "Добри Войников' в добричкото село Победа реализира успешно проект "Подкрепа за успех", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". По него се назначават медиатори, които помагат на децата от малцинствата да научат български език. Основната цел е намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

Учебното заведение има 131 възпитаници, повечето от които са от ромски произход. Най-големият проблем, който се налага да преодоляват учителите е, че децата не знаят български език – не са посещавали детска градина, не са общували, нямат елементарни навици за поведение в час. Те трудно общуват с учителите, защото предпочитат да говорят на майчин език. 

"Бяхме постигнали някакви резултати към 2019 г. По време на пандемията и обучението от разстояние в електронна среда нещата се върнаха много години назад. Това е и една от причините да търся хора, които да ни съдействат при комуникацията с родителите и с децата", разказва директорът на ОУ "Добро Войников" Галина Тошкова. 

Първият медиатор в училището е Мира Кирилова, назначена e преди три години по проекта "Подкрепа за успех". Той е насочен към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и към повторното им включване в образователния процес.

"Съвсем случайно зам.-директорът на училището попадна на публикация в интернет за едно момиче - Мира, което на доброволни начала обикаля селата, където има ромски деца в тежко състояние или деца в риск и помага. Прави онова, което всъщност са основни елементи в длъжностната характеристика на образователния медиатор", поясни Тошкова. 

Самата Мира е от ромски произход, отгледана е от роднини, тъй като остава без родители на крехка възраст и е лишена от образование. Сега постепенно сбъдва мечтите си – вече е 11 клас в индивидуална форма на обучение. Тя се опитва да мотивира поверените ѝ деца.

"Казвам им, че аз преди съм нямала възможност да уча, но те могат, защото имат родители. Все пак се стараят хората да ги изпратят на училище и да им дават пример. Започнах в самостоятелна форма да уча, тъй като аз съм голяма и пак уча. Това не е срамно, да се учи. Така ги насърчавам", коментира Мира.

Отскоро Мира е горд притежател на шофьорска книжка и кола. За да може по-лесно да обхожда семействата заедно с колежката си Рефие Исмаил. Нейната история е не по-малко смайваща. Рефие е педагог бакалавър, а сега учи магистратура. До миналата година е била учител в областния град, но тук се чувства далеч по-полезна. Тя не дели грижата за собствените си малки момчета с тази за другите деца.

"Тук се чувствам на точното място. Имам възможност, помагам на деца, работим с деца в рискова категория - имат риск от отпадане от образователната система. Нашата функция е да мотивираме родителите, да им говорим за образованието", сподели тя.

Най-честото извинение за отсъствие на детето от училище е, че е болно или че му липсват дрехи и обувки. Затова в училището е създаден родителски клуб, а медиаторите лично се ангажират с дарителски кампании.

"Вече регистрираме някакъв напредък - децата вече знаят буквите. Едното почна да срича, другото даже може да смята до 20. Заради това, че двете медиаторки следобед работят индивидуално с различни деца, те са всеки ден в училище. Ходят след тях и всеки ден искат те да бъдат взетите. Много бавно и много трудно, но вече се виждат резултатите и те са положителни", каза още Тошкова.

Планира се проектът "Подкрепа за успех", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" да обхване 1500 училища, а в различни дейности да се включат 120 000 ученици. 

Вижте повече в репортажа.