Над 13% на средната работна заплата, в София - 2352 лв.

Най-много са скочили възнагражденията в образованието

12.08.2022 | 14:34 Редактор: Искра Ангелова
Над 13% на средната работна заплата, в София - 2352 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2.31 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.5%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4.6%, и "Операции с недвижими имоти" - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Образование" - с 1.6% и "Строителство" - с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20.4 и 16.6%.

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.1 хил. или с 0.1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.7 хил., "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.6 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.9 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост" - със 7.0 хил., и в "Строителство" - с 5.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 5.3%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.1%, и в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в "Строителство" - с 4.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май -  1 708 лв., и за юни - 1 710 лева.

Най-висока в страната е средната работна заплата в столицата - 2352 лв.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 16.2%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 15.5%, и "Добивна промишленост" - с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа".

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 21.0%, "Други дейности" - с 19.0%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 18.0%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ - 4 216 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2 739 лева; "Добивна промишленост" - 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 058 лева; "Други дейности“ - 1 185 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" -1 262 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7.8%, а в частния - с 15.4%.

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК