Правителството реши: И задочниците ще имат право на общежитие

Разширяват обхвата за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се по някои от професионалните направления

24.02.2021 | 14:55 Редактор: Радостина Димитрова
Правителството реши: И задочниците ще имат право на общежитие

Правителството взе днес няколко решения, които засягат студентите. Едно от тях е свързано със студентстките общежития, а друго с приема в специалност "Право".

Предвид значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години отпада необходимостта от предоставяне на парична помощ при свободно наемане на квартира от студентите. Право за ползване на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации, независимо в каква форма на обучение са записани.

Въвеждане на централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове предвиждат нормативни промени, одобрени от Министерския съвет. Чрез системата ще се завиши контролът при осигуряване на социално-битовите услуги за студентите, както и при проследяване на целевото разходване на държавната субсидия за храненето на обучаващите се. Създаването на базата данни е допълнителен модул към изградената вече система за заетост на студентските общежития.

Друга промяна дава възможност на университетите да сключват договори със специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене. Правата и задълженията на страните ще се уреждат в договори между тях при спазване на изискванията на наредбата, пише в решението на правителството.

Разширява се и обхватът за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се по професионални направления "Теория и управление на образованието", "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм". За всички обучаващи се в тях коефициентът вече ще е 1,6.

Министерският съвет одобри и допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на виеше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", предаде БГНЕС.

С допълнението през учебната 2021/2022 година ще се даде възможност на висшите училища сами да изберат как да организират приема в специалност "Право" като писмените конкурсни изпити няма да са задължителни.

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК