Доверие и авторитет от гледна точка на Google

За Google и оценителите от Google е важно не само съдържанието, но и неговият автор

26.06.2020 | 16:15 Редактор: Искра Ангелова
Доверие и авторитет от гледна точка на Google

Технологията зад търсещия алгоритъм

Имаше и все още има много уеб спайдъри /web spiders, уеб паяци/, които обхождат интернет пространството и записват страниците в него, за да ги подредят в каталог. Много популярни справочници съществуват и сега, като в тях различни сайтове и фирми са систематизирани по браншове. Но знаете ли кое прави Google това, което е от много години - световен лидер в намирането и окачествяването на информацията в интернет? 

При Google съществува алгоритъм, който оценява всеки сайт по технически параметри, по поведението на потребителите спрямо страницата /това дава обратна връзка дали даденият сайт е изпълнил функцията си или не/ и чрез анализ на съдържанието. Алгоритъмът е автоматичен и постоянно се подобрява - всеки месец Google публикува т. нар. ъпдейти, които целят все по-доброто настройване на търсещата машина. Но освен софтуерния механизъм, сайтовете минават и ръчна оценка на оценители, реални хора, работещи към Google. Те се наричат Google raters. 

Оценителите на Google

Google оценителите имат кодекс, според който те оценяват всеки сайт доколко предлага качествено съдържание, което да е от полза за потребителя и да носи необходимото ниво на експертиза и познаване на материята. Според официалните указания за Google оценители се игнорират header, footer и sitebar и се анализира същинската част на сайта - основното съдържание /main content/.  

В този документ се въвеждат понятия като E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness - Експертиза, Авторитет и Доверие) и YMYL (Your Money or Your Life - Твоят живот или твоите пари). Първият термин E-A-T- говори сам за себе си - необходимо е оценяваният сайт да носи експертиза по темата, която засяга, да има авторитет и да се ползва с доверие. Вторият параметър YMYL е не по-малко важен - той касае това, че интернет страницата не трябва да се старае веднага да продава продукти или услуги, или “да вземе парите на клиента”, а да го запознае, информира с това, което предлага, да му даде достатъчно пълни данни и едва тогава потребителят да направи избор, какъвто той реши. 

Това касае и едни по-дългосрочни отношения, които остават във времето и са по-ценни от една бърза и единствена поръчка. Такава информация може да бъде от типа - подробно запознаване с услугата или стоката на търговеца, произхода й, как се изпълнява, какво съдържа, какви ползи носи и отговор на всички съпътстващи въпроси. Именно това носи удовлетворение при потребителя и той е доволен, на неговите въпроси е отговорено и той има желание да поръча. Именно за това е и въведен израза “щастие на потребителя” - тоест - той сам с желание и радост да направи покупка, след като сам се е убедил в качествата на продукта и го желае наистина, на база на задълбочена оценка.  

Съдържанието

За да изградим правилно и успешно съдържанието в сайта ни, и то да бъде оценено добре от хората и от Google, са ни необходими две неща: 1/ проучване на начина, по който хората търсят в дадената област, кои изрази се използват и кои - не, и след това 2/ планиране на стратегия за изграждане на съдържание в сайта за това съдържание. 

Темите от съдържанието трябва да бъдат разгърнати обстойно, със специфичен текст и съпътстващи материали, които информират - изображения, видео, файлове за изтегляне, отговори на популярни и често задавани въпроси. Модерните напоследък уебинари за маркетинг станаха много гледаеми, именно защото дават възможност да бъдат канени специалисти в дадена област и те да дават решения на поставени от публиката казуси.    

Авторът на съдържание

За Google и оценителите от Google е важно не само съдържанието, но и неговият автор. Ако подписалият статията е утвърден авторитет в нишата, то това дава допълнително тежест на материала и той се възприема като по-качествен. Важен е и езика на писане, той трябва да е едновременно експертен, според тематиката, запознат с термините, тънкостите но и да е достъпен за аудиторията, да бъде разбираем от нея. 

Съветът на John Mueller (Webmaster Trends Analyst at Google) e: “Говорете на езика на вашата аудитория”. Ако ви четат автотехници, те трябва да разбират написаното от вас, ако ви четат университетски преподаватели, те също трябва да възприемат текста добре. Нашият съвет е да предавате знанията си задълбочено и аргументирано, защото това трябва да покаже вашето ниво и да изпъкнете пред останалите. 

 

Оценка на доверието и авторитета

Авторът трябва да покаже името, лицето си, за да има високо доверие към него и да бъде разпознат. Той трябва да покаже и своят път и развитие в областта, в която работи. Ако има награди, лекции, участия в събития - да ги покаже в сайта. Спечелени конкурси, преминати обучения и квалификации също трябва да бъдат описани в биографията на публикуващия. Всички тези неща водят до повишен авторитет към специалиста, а този авторитет се пренася също и към създадените от него материали в сайта на фирмата, за която ги създава. Доверието към този човек е вид положителна оценка за неговото отношение и желание за помощ към хора, които са търсили съвет или услуга.  

Има и специалисти, които имат съответни знания или умения, но репутацията им е негативна, поради личностни характеристики.

Затова е важна съвкупността от експертиза на автора и неговото добронамерено отношение към хората, поискали съдействие от него.

Заключение

Разбирането на горепосочените принципи ще ви помогне да развиете разпознаваем и качествен личен и от там фирмен бранд, който ще засили вашето онлайн присъствие и ще повиши ефективността и резултатите ви. 

Необходимо е не само да продължите да се учите и да поддържате и увеличавате вашата ерудиция, но да демонстрирате и доказвате реално това във вашият сайт. Защото в наши дни той е лицето ви пред света. 

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК