БВП на страната ни бележи ръст, сочат данни на НСИ

Спрямо предходното тримесечие повишението е с 0,8%

05.12.2019 | 16:41 Редактор: Василена Василева
БВП на страната ни бележи ръст, сочат данни на НСИ

През третото тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,7% на годишна база, като достига до 31,764 млрд. лв. по текущи цени, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт. Това е увеличение с 0,2 процентни пункта в сравнение с оценките на статистиката, направени в началото на септември.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 16,241 млрд., като на човек от населението се падат 2323 евро, сочат данните на националната статистика.

Спрямо предходното тримесечие ръстът на БВП е с 0,8% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,6 на сто.

През второто тримесечие брутният вътрешен продукт нарасна с 3,5% на годишна база, пише Investor.bg

Принос за положителния икономически растеж през третото тримесечие имат индивидуалното крайно потребление - с ръст от 5,1%, колективното потребление - с ръст от 5,0%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1,8%. Износът на стоки и услуги нараства с 1,3%, а вносът на стоки и услуги - с 1,2%.

Крайното потребление нараства с 0,9%, а бруто образуването в основен капитал - с 0,4% спрямо предходното тримесечие, сочат още предварителни данни за третото тримесечие на годината. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 4,3%, а вносът на стоки и услуги - с 3,9%.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 27,395 млрд. лв. по текущи цени.

На годишна база през третото тримесечие брутната добавена стойност се увеличава с 3,5%, като се определя основно от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности – 6,4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.0%, Строителство – 4,7%, Операции с недвижими имоти – 4,2%.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си за една година с 0,6 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял - с 0,9 процентни пункта до 27,0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 66.9% при 67,2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие се изразходват 68,4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16,5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Снимка: Reuters

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК