КЕВР обсъжда присъединяване на производители и клиенти към разпределителните ел. мрежи

09.08.2019 | 12:34 Редактор: Тодор Петров