Говорене на сън - често срещано дори при деца

Причините могат да бъдат емоционални и физически

19.05.2024 | 12:47 Редактор: Елеонора Танева
Говорене на сън - често срещано дори при деца

66% от възрастните съобщават, че са говорили насън през живота си, но това е още по-често срещано при деца и юноши. Говоренето насън е вид парасомния - необичайни поведения по време на сън като говорене, ходене и парализа. Докато говоренето насън не е типична част от цикъла на съня, то рядко причинява здравословни проблеми и се счита за нормален вариант на съня.

Говоренето на сън може да се случи по всяко време на съня, включително сън без бързо движение на очите (NREM) и сън с бързо движение на очите (REM). По време на NREM сън мозъкът и тялото се отпускат в дълбок сън. По време на REM сън мозъчната активност се засилва - карайки очите да се движат бързо, дишането и сърдечната честота да се ускоряват и се появява сънуване.

Говорещите на сън могат да бърборят несвързано, да говорят ясно, да псуват, да викат или да шепнат. Речта може да бъде пълен безсмислен разговор или да звучи като сложен разговор. Други могат да правят изказвания насън - като мърморене, пъшкане, смях или викове.

Когато се появят епизоди на говорене насън, човекът изобщо не осъзнава, че говори, и няма да си спомни говоренето, когато се събуди.

Говоренето насън обаче е по-често срещано при хора с други видове парасомния, като ходене насън, нощни ужаси и сънна парализа. Хората с болестта на Паркинсон, посттравматично стресово разстройство (PTSD) и разстройство на поведението на REM сън (RBD) също е по-вероятно да започнат да говорят насън.

Подобно на други видове парасомния, говоренето насън може да бъде причинено от емоционални и физически причини. Безпокойството, стресът или страхът могат да предизвикат говорене насън.

Четете повече в puls.bg.