Прекаран Ковид-19 често води до промени в кръвното и учестен пулс

Сърдечносъдови заболявания се срещат при немалко от хоспитализираните пациенти

17.01.2024 | 10:41 Редактор: Вяра Димова
Прекаран Ковид-19 често води до промени в кръвното и учестен пулс

Още в разгара на пандемията стана ясно, че тропността на коронавируса е не само към дихателната система, но също така може да засяга сърдечносъдова, централна нервна система, ендокринна, храносмилателна, урогенитална система. Значение има свързването с ангиотензин-конвертиращия ензим 2 (ACE2), който се открива във всички изброени системи, които могат да бъдат засегнати от вируса.

Сърдечносъдовите заболявания са най-често срещаните придружаващи заболявания при хоспитализирани пациенти с Ковид-19. Възрастта над 60 години и възрастово асоциираните придружаващи заболявания, засягащи сърцето, са свързани и с по-висока смъртност.

Още в началото на пандемията, при първите диагностицирани 5 от 41 пациенти със SARS-CoV-2 инфекция в Ухан, Китай, е бил установен вирусен миокардит, като главната проява е била с повишени стойности на високо-чувствителен сърдечен тропонин (hs-cTn). Средното систолично кръвно налягане е сигнификантно по-високо при тежките форми, в сравнение със средно тежките (145 mmHg срещу 122 mmHg).

Клиничните данни показват, че все по-голям брой пациенти със SARS-CoV-2 съобщават за симптоми от страна на сърдечносъдова система - сърцебиене, стягане в гърдите, недостиг на въздух, като дори първи симптоми на Ковид-19. Което измества в голяма степен дихателните прояви. Освен това сърдечните оплаквания могат да се задържат дълго време след преболедуване – като част от т. нар. постковид синдром.

Анализ на 84 случая на инфекция със SARS-CoV-2 показва, че повишените стойности на креатинкиназа по време на лечението е признак на тежко състояние и прогресиращ ход на заболяването. Имунните нарушения при SARS-CoV-2 екзацербират възпалителния отговор, което пряко или косвено води до прояви или висок риск от сърдечносъдови заболявания.

Дихателната дисфункция и хипоксемията – намаленото количество на кислорода в кръвта, асоциирани със SARS-CoV-2, могат да водят до увреждане на миокардните клетки.

Скорошно мащабно проучване, проведено в Италия, разкрива че сред 110 593 хоспитализирани пациенти с Ковид-19 хипертонията е най-честата придружаваща болест (25,3% от всички хоспитализации). Това е в съответствие с предишни проучвания, които съобщават, че 30% са хипертоници сред пациентите, хоспитализирани за Ковид-19.

Четете повече в Puls.bg.

Снимка: pixabay