Цени за изкупуване на желязо: тенденции за 2023

Водеща компания в България в областта на рециклирането на вторични суровини е "Норд Холдинг"

25.09.2023 | 11:46 Редактор: Тодор Петров
Цени за изкупуване на желязо: тенденции за 2023

Железните отпадъци и материали се изкупуват от специализирани пунктове в страната. Там се приемат стари електроуреди, офис техника, предмети от бита, излезли от употреба превозни средства. Този вид боклуци няма как и не бива да се изхвърлят в общите контейнери за смет, поради своя обем и състав.

Те се складират на специално пригодени за целта места, където след последваща преработка, се подготвят за рециклиране. Целта е металните отпадъци да не попаднат в околната среда, за да се ограничи рискът от вредно въздействие върху здравето и качеството на живот на хората.

Изкупуване на желязо

Металните отпадъци се наричат още скрап. Наименованието е идентично със самия процес на тяхното съхранение и преработка. За тези боклуци се изисква професионален транспорт, рециклиране и съхранение при определени условия, които да гарантират недопускане на замърсяване на почвите, водите и въздуха.

Металните отпадъци са два основни вида - цветни и черни, като в състава на вторите винаги има наличие на желязо. По произход металните боклуци може да са от бита, промишлеността, строителството или да са продукт на други човешки дейности.

Металите намират широко приложение, което най-вече се дължи на техните основни характеристики като електро- и топлопроводимост, ковкост, якост и много други, които ги правят подходящ продукт.

Къде се приема скрап?

Специализирани пунктове за скрап има в цялата страна. Те се стопанисват от лицензирани компании за търговия и  преработка на отпадъчни продукти. Тъй като металите спадат към опасните видове отпадъци с риск от токсично въздействие върху природата, те трябва да се съхраняват безопасно. Именно в пунктовете за тяхното последващо обработване се гарантира, че непотребните материали няма да застрашат качеството на живот на населението и да увредят околната среда. 

В складове след обработка предадените вторични суровини се подготвят за рециклиране. Металните отпадъци са подходящи за преработка и за направата на нови суровини от тях, които да се вложат пак в производство. По този начин се пестят природните дадености, които са ограничени.

От друга страна, това води до икономии в световното стопанство. Не на последно място, организираното предаване на скрап, ограничава огромните количества отпадъци, които човечеството ежедневно генерира в големи обеми.

Съвременните технологии позволяват металните отпадъци да се рециклират в пещи. Там те се претопяват при висока температура, след което черните и цветни метали се превръщат в нови готови елементи. 

Старото желязо, което може да се предаде в пунктовете за скрап, е от най-различно естество. Освен битова техника, се обработват машини от промишлеността, превозни средства, както и всякакви други предмети с метални съставки.

Цени, на които се изкупува желязо. Тенденции за 2023

Водеща компания в България за изкупуване, транспорт, рециклиране и управление на отпадъци е Норд Холдинг. Фирмата е на пазара от близо 30 години. Тя е утвърдено име в сферата на вторичните суровини. Дружеството работи със своите клиенти по предварително обявен ценоразпис, който е публично разпространен на фирмената интернет страница.

Изкупната цена на желязо и метални отпадъци се определя според техния вид и количество. Цените са изключително изгодни, а и предаването на непотребни изделия за скрап е най-лесният и доходоносен начин да се отървем от тях.

Актуални изкупни цени на черните метали

Седем основни вида железните отпадъци, които са групирани по определени показатели за тяхното приемане в пунктовете за скрап на Норд Холдинг. Това са:

Стоманен скрап с дебелина над 4 мм

Стоманен скрап с дебелина над 10 мм

Смесен стоманен скрап

Чугун

Стоманен скрап с дебелина под 3 мм

Стружки

Скрап стомана - над 4 мм - без размери

Цена на желязо

Стоманен скрап дебел над 4 мм се изкупува 375 лв./тон и 385 лв./тон, съответно до и над 500 килограма. Когато вторичните суровини са над 10 мм, цената е съответно 385 и 395 лв./тон. Чугунът до 500 кг се приема срещу 315 лв./тон. Това е цената и на стоманения скрап, извън размер. Стружките се приемат за 130 лв./тон и 140 лв./тон, според количеството им - дали са под или над 500 килограма.

Дружеството Норд Холдинг изкупува и осъществява всички лицензирани дейности с метални отпадъци от 1995 година насам, когато възниква компанията. Фирмата има площадки за скрап в цялата страна. Всички дейностите на компанията, както и разрешителните й за управление и рециклиране на вторични суровини, са качени на фирмената страница.