БВП бележи ръст от 0.4% през третото тримесечие спрямо предходното

По предварителни данни крайното потребление бележи ръст от 0.3% в периода юли-септември

03.12.2014 | 14:43 Редактор: Мариета Иванова
БВП бележи ръст от 0.4% през третото тримесечие спрямо предходното

БВП нараства с 0.4% през третото тримесечие спрямо предходното. С толкова нараства и брутната добавена стойност в икономиката според изгладените данни, съобщават от НСИ.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2014 г. крайното потребление бележи ръст от 0.3% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.7%. Износът на стоки и услуги намалява равнището си с 2.6%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 0.7%.

На годишна база ръстът през третото тримесечие за 2014 е 1.5%.

През третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 1.9%.

Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 7.8%, Промишленост - 4.0%, Селско, горско и рибно стопанство - 3.7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 1.7%, Операции с недвижими имоти - 1.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 0.8%, уточняват от НСИ.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 0.8% и бруто образуването на основен капитал, което нараства с 4.4%. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 2.6%, а износът на стоки и услуги намалява с 2.8% спрямо третото тримесечие на предходната година.